Over snacks en Europese litispendentie

19-11-2021
Joris Boddaert
Over snacks en Europese litispendentie

De hoofdregel is dat als dezelfde partijen in verschillende lidstaten over en weer procedures tegen elkaar starten over hetzelfde onderwerp, dat de rechter van het land dat het eerst is aangezocht vóór gaat. Dit ter voorkoming van zogenoemde litispendentie. De eerst aangezochte rechter bepaalt of hij bevoegd is om van het geschil kennis te nemen en de tweede aangezochte rechter wacht dat oordeel af alvorens hij zelf bepaalt of hij bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Belangrijke uitzondering op deze hoofdregel is dat als de partijen voor een bepaalde rechter hebben gekozen in een zogenaamde forumkeuze. In de onderhavige zaak is door een Duitse afnemer van snacks een procedure voor de Duitse rechter gestart. De Nederlandse producent van snacks heeft vervolgens voor de Nederlandse rechter een procedure aanhangig gemaakt. De Nederlandse producent heeft daarbij beargumenteerd dat er een forumkeuze is gemaakt voor de Nederlandse rechter. De producent leidt deze forumkeuze af uit de toepasselijkheid van het Nederlands recht op de overeenkomst tussen partijen. Zowel in eerste aanleg – als in hoger beroep – komt de Nederlandse rechter tot het oordeel dat er onvoldoende is komen vast te staan de keuze voor Nederlands recht er óók toe leidt dat er een keuze is gemaakt voor de Nederlandse rechter. De Nederlandse rechter oordeelt dus dat zij het oordeel van de Duitse rechter heeft af te wachten, alvorens zij kan oordelen over haar eigen bevoegdheid. Ten overvloede merkt de Nederlandse rechter dat zij naar haar voorlopige oordeel sowieso niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Kortom: een rechtskeuze impliceert niet automatische een forumkeuze.

Lees meer