Bestuurdersaansprakelijkheid - Davids Advocaten

Bestuurders-
aansprakelijkheid

Strategisch advies bij financieel zwaar weer

Van bestuurders en toezichthouders wordt behoorlijk bestuur verwacht. Maar de uitwerking van bestuursbesluiten op de onderneming zijn niet altijd goed voorspelbaar. Denk aan een acquisitie, investering, samenwerking of financiering. Wanneer een besluit later verkeerd uitpakt, is de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en van commissarissen mede onderwerp van aandacht. Tegenwoordig meer dan vroeger.

Aansprakelijkheid bij financieel zwaar weer

Vooral bij ondernemingen in financiële problemen kunnen beleidskeuzes achteraf leiden tot verwijten aan het bestuur. Die gevallen van (dreigende) discontinuïteit stellen bijzondere eisen aan behoorlijk bestuur. De liquiditeit is dan onvoldoende voor tijdige betaling van alle crediteuren en er moeten onder hoge druk keuzes worden gemaakt over voortzetting van de onderneming, betaling van crediteuren en het inzetten van herstructureringsinstrumenten. De bestuurder loopt daarbij persoonlijk fiscale, civielrechtelijke en strafrechtelijke risico’s.

Stakeholders zijn in toenemende mate bereid om bestuurders aan te spreken. Daarnaast breidt wetgeving de aansprakelijkheidsgrondslagen voor bestuurders uit. Zo zijn sinds kort (2021) bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen eerder aansprakelijk ingeval van faillissement. En de Autoriteit Persoonsgegevens kan op grond van de AVG (2018) bestuurders persoonlijk beboeten als de onderneming in strijd handelt met de AVG.

Het belang van duurzaam ondernemerschap

Bestuurders en toezichthouders van grote én kleinere organisaties zullen ook rekening moeten houden met de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Goed ondernemingsbestuur (governance) is tegenwoordig één van de drie pijlers van duurzaam ondernemen (ESG: Environmental, Social en Governance). Opvattingen over het doel van de rechtspersoon en de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van organen en de leden van die organen wijzigen. Dit blijkt mede uit opname van ESG in het voorstel voor wijziging van de Nederlandse Corporate Governance Code (2022) en in de concept EU richtlijn over Corporate Sustainability Due Diligence (2022). Maar ook nu al zijn er in toenemende mate gerechtelijke procedures tegen bestuurders persoonlijk om bedrijven ter verantwoording te roepen over bijvoorbeeld klimaatverandering (ClientEarth vs. bestuurders van Shell).

Davids Advocaten begeleidt besturen en toezichthouders in deze complexe situaties. In de voorfase, ter voorkoming/beperking van aansprakelijkheid of in rechte, bij het verweer tegen aansprakelijkstellingen.

MEER WETEN?

In deze brochure geven we een korte toelichting over dit onderwerp. Daarnaast beschrijven we zaken waarbij ons kantoor is betrokken. Voor specifiek advies over de verantwoordelijkheden en risico’s verbonden aan uw positie van bestuurder of toezichthouder zijn onze specialisten u graag van dienst.

CONTACT

Wilt u weten wat onze litigation specialisten voor u kunnen betekenen? Wij helpen u graag.

Helder advies vanuit een breed perspectief

Wij wegen de risico's
én zien de mogelijkheden

De basis voor
succesvol zakendoen

Een gamechanger voor ondernemingen in zwaar weer

Scherp aan de wind als het nodig is