Disclaimer

Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig en actueel mogelijk is. Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig of correct is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk proberen te corrigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de ter beschikking gestelde informatie.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien u in contact wilt komen met Davids Advocaten B.V. zal persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.