Herstructurering

Helder advies vanuit
een breed perspectief

Een herstructurering is één van de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat een onderneming weer financieel stabiel wordt. De gevolgen van een herstructurering zijn complex en ingrijpend. Niet alleen voor de onderneming zelf, maar ook voor crediteuren, klanten, aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders. U bent bij ons verzekerd van strategische oplossingen met oog voor de korte en lange termijn.

Toekomstgerichte oplossingen

Een succesvolle herstructurering vraagt om meer dan alleen snel en doortastend optreden. Een grondige analyse van de risico’s en mogelijkheden is cruciaal. Onze specialisten staan garant voor een doelgerichte aanpak vanuit een breed perspectief, waarbij de toekomst van de onderneming wordt veiliggesteld met oog voor alle betrokken partijen.

Herstructureren met de WHOA

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuw en effectief instrument voor ondernemingen in zwaar weer en hun schuldeisers: de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord), een gamechanger. Hiermee is het mogelijk om schulden te herstructureren door met schuldeisers en aandeelhouders een akkoord te sluiten, waaraan ook onwillige schuldeisers kunnen worden gebonden. Doel van zo’n akkoord is om schulden te saneren en daarmee acute liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden. Als onderdeel daarvan kunnen overeenkomsten worden gewijzigd/beëindigd die een te zware last voor de onderneming zijn. Een faillissement kan op deze wijze worden voorkomen.

Meer weten?

In deze brochure leggen onze specialisten de WHOA voor u uit en maken zij inzichtelijk hoe een traject voor uw onderneming eruit kan zien.

Contact

Wilt u weten wat onze specialisten in herstructurering voor u kunnen betekenen? Wij helpen u graag.

De basis voor
succesvol zakendoen

Wij wegen de risico's
én zien de mogelijkheden

Scherp aan de wind
als het nodig is

Een gamechanger voor ondernemingen in zwaar weer

Strategisch advies bij financieel zwaar weer