Portret Nils Reerink - Davids Advocaten

Nils Reerink

Partner

Specialisaties

  • Financiering en Zekerheden
  • Herstructureringen
  • Debt RecoveryCommerciële contracten
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Corporate en commercial litigation
  • Beslag en executie

Over Nils

Nils Reerink is sinds 1997 werkzaam als advocaat en sinds 2012 verbonden aan Davids Advocaten. Nils is met name actief op het gebied van het insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij is zeer ervaren op het gebied van herstructureringen, financiering & zekerheden en corporate litigation en is als curator of advocaat betrokken geweest bij de afwikkeling van honderden faillissementen. Hierdoor kan hij ondernemingen in (de voorfase van) faillissement, surseance en bij doorstarts optimaal adviseren. Nils werkte in eerste instantie bij Willems Advocaten om zich, via Wiersma Mendel Prakke Advocaten, Holland Van Gijzen en De Metz Advocaten, als partner aan te sluiten bij Davids Advocaten

Nils heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Groningen (1996).

Nils is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en Insol International en heeft zowel de Grotius opleiding Insolventierecht (INSOLAD) en Financiële Economie voor Curatoren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam succesvol afgerond. Eind 2021 heeft Nils de Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige (Universiteit Leiden) met succes voltooid. Hij is beschikbaar om op te treden als Herstructureringsdeskundige of als Observator in WHOA-trajecten.

Rechtsgebiedenregister (art. 35 b lid 1 Regeling op de Advocatuur)
Nils Reerink heeft in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht de advocaat om ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.