Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: ‘WHOA’)

22-07-2019
Maarten Bout

Op 8 juli 2019 is het wetsvoorstel voor de WHOA ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beoogt een wijziging van de faillissementswet waarin het mogelijk wordt gemaakt voor de onderneming om buiten een surseance of faillissement een onderhands akkoord aan de schuldeisers en aandeelhouders (lees: ‘’schuldeisers’’) op te leggen.

Zo’n onderhands akkoord tussen de onderneming en de schuldeisers over de herstructurering van de schulden moet worden goedgekeurd door de rechtbank.

Het uitgangspunt is dat de onderneming zelf het initiatief neemt tot een akkoord. Indien dit niet gebeurt kunnen ook de schuldeisers het initiatief nemen. Het staat de onderneming in beginsel vrij om te bepalen wat hij aan de schuldeisers aanbiedt en hoe dit akkoord vervolgens moet worden ingericht. Heeft het akkoord betrekking op verschillende categorieën schuldeisers dan worden deze in verschillende klassen ingedeeld. Deze klassen die een voorstel krijgen, moeten vervolgens over het voorstel stemmen. De aanbieder van het akkoord zal na de stemming aan de rechtbank vragen om het akkoord voor iedereen bindend te verklaren. Dit is mogelijk wanneer ten minste één van de klassen met het akkoord heeft ingestemd.

Er wordt ook wel gesproken van een dwangakkoord nu door goedkeuring van de rechtbank alle schuldeiseres worden gebonden aan de inhoud van het akkoord. Kortom, ook de schuldeisers die tegen het dwangakkoord hebben gestemd zijn gebonden aan het akkoord. Desondanks zie ik wel meer voor- dan nadelen voor de schuldeisers. Doordat schuldeisers zelf een initiatief kunnen nemen tot een onderhands akkoord kan er vroegtijdig worden ingezet op voorkoming van een faillissement van de schuldenaar.

Al met al zal er met het intreden van de WHOA een nieuw interessant instrument voor zowel ondernemingen in zwaar weer, als voor schuldeisers bijkomen. Mocht uw onderneming in financieel zwaar weer verkeren en zoekt u naar advies om een eventueel faillissement af te wenden, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Voor het volledige wetsvoorstel, klik hier.