Welke boekhoudverplichtingen heeft de bestuurder?

06-01-2015
Nils Reerink

Op grond van artikel art. 2:10 lid 1 BW en het standaardarrest Brens q.q./Sarper is het bestuur van een rechtspersoon gehouden de administratie van een vennootschap op zodanige wijze in te richten en te voeren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Het gaat, aldus deze jurisprudentie, om de debiteuren-, crediteuren- en de vermogenspositie van de rechtspersoon.

In een recent arrest van 10 oktober 2014 heeft de Hoge Raad het begrip “administratie” uitgebreid in die zin dat “ook andere elementen daarvan van belang kunnen zijn dan de debiteuren- en crediteurenpositie en de stand van de liquiditeiten”. Dat betekent – bijvoorbeeld – dat onder omstandigheden ook een sluitende voorraadadministratie onder de strekking van artikel 2:10 BW, en daarmee bestuurdersaansprakelijkheid onder artikel 2:248 BW, kan worden gebracht.

Lees verder…