Vereenvoudigde afwikkeling faillissement; beroep op voorrang door middel van verzet tegen uitdelingslijst?

28-06-2014
Nils Reerink

Bij de afwikkeling van een faillissement kan worden besloten tot vereenvoudigde afwikkeling overeenkomstig artikel 137a FW. Gevolg daarvan is dat geen verificatievergadering wordt gehouden ter gelegenheid waarvan alle ingediende vorderingen worden geverifieerd.

In het onderhavige geval komt een schuldeiser overeenkomstig artikel 137e FW in verzet tegen de uitdelingslijst die in het kader van vereenvoudigde afwikkeling door de curator is gedeponeerd. De schuldeiser stelt zich op het standpunt dat hem (alsnog) voorrang toekomt.

In zijn arrest van 13 juni 2014 (X/Mr H.M. Eijking q.q.) komt de Hoge Raad tot het oordeel dat de schuldeiser hierover terecht klaagt, omdat hij – vanwege het achterwege blijven van een verificatievergadering – geen mogelijkheid heeft om zich ter gelegenheid van een zodanige vergadering op een recht van voorrang te beroepen. De Hoge Raad overweegt dat een schuldeiser dat door middel van verzet alsnog kan doen.

Lees meer…