Pre-pack: Claims van ontslagen werknemers estro aanstaande?

05-04-2017
Joris Boddaert

De kans bestaat dat werknemers die in de afgelopen jaren door curatoren in het kader van pre-packs zijn ontslagen, aanspraak kunnen maken op salaris en/of een dienstverband bij de doorstarter.

Ik licht dit hierbij kort toe. Zie ook onze eerdere publicatie over dit onderwerp van mijn collega Mark Hendrik de Vries.

Afgelopen vrijdag kwam het langverwachte advies van de Advocaat Generaal bij het Europese Hof van Justitie inzake de Estro kwestie. Advocaat Generaal Mengozzi heeft zijn advies uitgebracht ten aanzien van de principiële vraag of de Nederlandse pre-pack constructie strijd oplevert met de Europese richtlijn van overgang van onderneming. Hij beantwoordt de vraag met de constatering dat de Nederlandse pre-pack constructie géén afbreuk mag doen aan de Europese werknemersbescherming die zij genieten op basis van de richtlijn “overgang van onderneming”.

Als het Europese Hof van Justitie het advies van de AG opvolgt – wat valt te verwachten – dan zal dit betekenen dat de 1000 ontslagen werknemers van Estro mogelijk nog aanspraken hebben op de doorstarter van Estro: Smallsteps. Waar deze aanspraken uit bestaan, is nog niet geheel duidelijk. Treden de werknemer van rechtswege in dienst bij Smallsteps? Hebben de werknemers recht op achterstallige salarissen? Hebben zij recht op een transitievergoeding?

De tijd lijkt aangebroken dat voormalige werknemers van Estro en hun adviseurs zich gaan beraden over de gevolgen van het aanstaande prejudiciële beslissing van het Europese Hof van Justitie.

Het advies van de Advocaat Generaal heeft er in ieder geval direct toe geleid dat het wetgevingsprogramma inzake de Pre-pack tot nader order wordt stilgelegd. Het wetsvoorstel lag als hamerstuk al klaar in de eerste kamer, maar op 4 april 2017 is besloten het als hamerstuk te schrappen om nadere vragen ten aanzien van het voorstel te kunnen stellen.

Davids Advocaten is een niche kantoor op het gebied van faillissements- en ondernemingsrecht. Voor advies en nadere informatie kunt u contact opnemen met Joris Boddaert.