Surseance Perry Sport/Actiesport – recht van reclame

23-02-2016
Joris Boddaert

Helaas lijkt de Nederlandse winkelstraat weer twee vaste spelers te verliezen. Na Scapino, V&D en La Place heeft ook het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport (USG) surseance van betaling aangevraagd.

Voor leveranciers van deze bedrijven is het goed om snel koers te bepalen, want de kans is groot dat Perry Sport en Aktiesport eveneens surseance wordt verleend.

Over nadere leveringen zullen afspraken moeten worden gemaakt en vaak zal men proberen om reeds geleverde – maar onbetaalde – goederen terug te halen. In surseance stuiten deze terughaalpogingen met regelmaat op een door de rechtbank afgekondigde afkoelingsperiode, die – ondanks een eigendomsvoorbehoud – een teruggave verhindert. Als een leverancier zijn “recht van reclame” inroept dan maakt hij nog een kans om de afkoelingsperiode te doorbreken. Althans het laatste woord is daar in de jurisprudentie nog niet over geschreven. Daarnaast kan een recht van reclame ook worden ingeroepen indien goederen zonder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

Het recht van reclame moet uiterlijk zes weken na het opeisbaar worden van de vordering – dan wel 60 dagen na levering – schriftelijk worden ingeroepen. Een recht van reclame eindigt niet door het uitspreken van surseance van betaling, dan wel faillietverklaring. Zoals gezegd eindigt een dergelijk recht wél door verloop van tijd. Haast is dan ook geboden! Al was het maar ter bewaring van uw recht. Mocht u (onbetaald) leverancier zijn van Perry Sport of Aktiesport, dan zijn wij u graag van dienst.