Storneren door de curator

22-05-2020
Mary Barsoum

In de faillissementspraktijk wordt het regelmatig gebruikt en is het één van de eerste acties die de curator onderzoekt: bestaat er een mogelijkheid om incasso’s te storneren?

In geval van een SEPA-incasso bestaat die mogelijkheid tot 56 kalenderdagen gerekend van de incassodatum.

Recent heeft de rechtbank Den Haag nogmaals de rechtmatigheid van storneren door de curator bevestigd (Rechtbank Den Haag 15 mei 2020). Volgens de rechtbank is het in het belang van de gezamenlijke schuldeisers dat betalingen die niet definitief en voorwaardelijk zijn – en dus nog ongedaan kunnen worden gemaakt – worden gestorneerd. Zou de curator dat niet doen, dan komt de betreffende (niet definitieve) betaling slechts ten goede van één schuldeiser, hetgeen in strijd is met het geldende uitgangspunt dat schuldeisers van gelijke rang gelijk worden behandeld. Gelet op de taak van de curator, namelijk het beheren en het vereffenen van de boedel ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, is de curator juist gehouden tot het storneren van daarvoor vatbare betalingen.

Zie voor meer over de kwalificatie van storneringen: HR 3 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR1943 (Mendel q.q./ABN AMRO)