Stille bewindvoerder pro se aansprakelijkheid voor zijn “advies” gedurende pre pack

15-10-2018
Joris Boddaert

Een advocaat adviseert – in zijn rol van stille bewindvoerder (van o.a. Dept B.V. en JC Rags B.V.) – een bestuurder om een bedrag ad EUR 362.000 over te maken aan de stichting derdengelden van zijn kantoor. Dit bedrag betreft een eenmalige betaling van sleutelgeld, wegens het vroegtijdig overdragen van een huurovereenkomst.

Deze omleiding van gelden wordt gedaan omdat de stille bewindvoerder het bestuur niet vertrouwt. Nadat het faillissement is uitgesproken, wordt de stille bewindvoerder benoemd tot curator.

Hij geeft in die hoedanigheid instructie aan de stichting derdengelden om het bedrag over te maken naar de boedelrekening van een dochtervennootschap. De Rabobank stelt dat zij door deze omleiding van gelden is benadeeld en verzoekt de stichting en de curator (pro se) te veroordelen tot betaling van een bedrag van EUR 362.000. In eerste aanleg wordt de Rabobank in het ongelijk gesteld. Bij het Hof Den Bosch komt vast te staan dat de curator en stichting derdengelden onrechtmatig hebben gehandeld jegens Rabobank en dat zij uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling van een bedrag van EUR 362.000 te vermeerderen met wettelijke rente.

Lees meer…