Steunvordering in faillisement

02-08-2014
Nils Reerink

Voor aanvraag faillissement zijn tenminste twee vorderingen vereist. Voor een steunvordering is voldoende dat deze (in geval van faillissement) ter verificatie bij de curator kan worden ingediend. Als steunvordering kan kwalificeren – aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 11 juli 2014 (ABN AMRO Bank N.V./Berzona) – de verplichting om op basis van een bestaande huurovereenkomst huurgenot te verschaffen.

Een vordering tot het uitvoeren van onderhoud aan het gehuurde en tot het verschaffen van huurgenot kunnen eveneens een steunvordering opleveren. Echter, een zuiver toekomstige vordering kan geen steunvordering opleveren, omdat niet duidelijk is wanneer een dergelijke vordering zal ontstaan.

Lees meer…