Meer mogelijkheden voor preventie faillissement?

29-11-2016
Nils Reerink

De Europese Commissie heeft via een “Proposal for a directive on Insolvency, Restructuring and Second Chance” een voorstel gelanceerd om te bevorderen dat ondernemingen in financiële problemen meer mogelijkheden krijgen om financieel orde op zaken te stellen.

Op deze wijze kunnen kapitaalvernietigende liquidaties van de ondernemingen in faillissement vaker worden voorkomen. Daartoe wordt door de Commissie voorgesteld ondernemingen een “adempauze” van vier maanden te bieden, waarin de schuldeisers niet behoeven te worden voldaan. De adempauze – geënt op Chapter 11 in Amerikaanse wetgeving – kan op verzoek door een rechter tot een jaar worden verlengd. Gedurende die periode heeft de bestuurder- zonder inmenging van een bewindvoerder of (stille) curator – de mogelijkheid met een saneringsplan te komen, te onderhandelen met crediteuren en te bezien of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Rechten van werknemers blijven onder dit regime gewaarborgd.

Een ander onderdeel van het voorstel is om ondernemingen – die uiteindelijk niet aan een faillissement kunnen ontkomen – de mogelijkheid te bieden na drie jaar schuldenvrij te zijn en met een schone lei verder te gaan. Een soort WSNP voor ondernemingen derhalve. De vraag is of het voorstel uiteindelijk effectief zal zijn. De kans dat crediteuren – zonder verdere inmenging een professional, zoals een bewindvoerder die belangen van crediteuren bewaakt – min of meer vrijwillig vier maanden pas op de plaats maken om vervolgens te worden te worden afgescheept met een betalingsregeling, lijkt zeer klein. Daarnaast is het onduidelijk wat de positie van dwangcrediteuren tijdens die vier maanden precies is. Zijn zij gehouden door te leveren? Wat is de positie van zekerheidsgerechtigden zoals pandhouders en partijen met een eigendomsvoorbehoud?

Hoe dan ook; onder Nederlands recht zijn er op dit moment reeds goede mogelijkheden om te komen tot sanering van schulden door herstructurering, het aanbieden van een buitengerechtelijk crediteurenakkoord, het aanvragen van surséance van betaling of het aanbieden van een faillissementsakkoord en het realiseren van een doorstart. Onze ervaring is dat indien er enig kapitaal en voldoende commerciële toekomst beschikbaar is, via deze wegen goede resultaten te boeken zijn. We adviseren u graag over de mogelijkheden.

Lees verder…