Komt afgeleide schade voor vergoeding in aanmerking?

12-10-2018
Joris Boddaert

In een arrest van vandaag overweegt de Hoge Raad dat de gemeente Gilze en Rijen in beginsel gehouden is om afgeleide schade te vergoeden van een potplantenkwekerij jegens wie zij onrechtmatig heeft gehandeld.

Uitgangspunt in de Nederlandse jurisprudentie is dat afgeleide schade van een aandeelhouder – in beginsel – niet voor vergoeding in aanmerking komt (Poot/ABP). Een uitzondering op deze hoofdregel geldt indien de litigieuze gedraging specifiek onzorgvuldig is jegens die aandeelhouder (Chipshol/Coopers&Lybrand), maar de schade zich manifesteert bij een dochtermaatschappij. In dat geval kan óók afgeleide schade – zoals een lagere waarde van de aandelen van een dochter of géén of een lagere dividenduitkering van een dochter – voor vergoeding in aanmerking komen.

Lees meer…