Invoering van de WHOA

27-05-2020
Mary Barsoum

Het heeft even geduurd (met de voorloper WCO II circa 6 jaar!), maar de Tweede Kamer heeft op 26 mei 2020 ingestemd met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, ook wel bekend als de WHOA.  

Recentelijk zijn er door verschillende Kamerleden amendementen ingediend om misbruik van de WHOA te voorkomen. Vier van deze amendementen zijn aangenomen. De volgende stap is dat de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) op 2 juni 2020 de procedure zal bespreken. Maar wat houdt de WHOA precies in?

De WHOA biedt de mogelijkheid voor ondernemingen met een zware schuldenlast maar mét levensvatbare activiteiten om te reorganiseren. De reorganisatie vindt plaats door middel van een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden. Door goedkeuring van de rechtbank worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan het akkoord, ook degenen die tegen het akkoord hebben gestemd. Er wordt daarom ook wel gesproken van een dwangakkoord. Voor de WHOA was het niet mogelijk om schuldeisers te binden aan een dergelijk akkoord buiten faillissement.

De verwachting is dat de WHOA faillissementen van ondernemingen met levensvatbare activiteiten – en daarmee waardeverlies – zal worden voorkomen. Gelet op de huidige COVID-19 crisis, zal een dergelijk instrument goed van pas komen. Het is nu afwachten op het oordeel van de Eerste Kamer.

Ga voor het stemmingsoverzicht en recente ontwikkelingen naar de website van de Eerste Kamer.