Internationale pauliana puzzel: weer stukje opgelost!

19-11-2018
Joris Boddaert

Het is bekend dat de actio pauliana kan worden ingeroepen tegen wederpartijen in andere lidstaten.

De rechter van het land van uitspreken van de insolventieprocedure, is bevoegd om van deze vordering kennis te nemen. Deze week beantwoordde het Europese hof van justitie de prejudiciële of deze bevoegdheid exclusief is. 

In deze zaak ging het om een in Duitsland uitgesproken insolventieprocedure van Wiemer & Trachte. Diverse overboekingen werden gedaan via een Bulgaarse filiaal van Wiemer & Trachte aan haar Bulgaarse bestuurder Tadzher. Deze betalingen worden vernietigd en teruggevorderd bij de Bulgaarse rechter. Tadzher verweert zich en voert aan dat de Bulgaarse rechter niet bevoegd is om van de vordering kennis te nemen. 

Dit omdat de Europese insolventieverordening deze bevoegdheid exclusief toekent aan de rechter van de lidstaat waar het faillissement is uitgesproken: in dit geval de Duitse rechter. De Bulgaarse rechter legt deze kwestie voor aan het EHvJ als prejudiciële vraag. Het EHvJ beantwoordt de vraag bevestigend en geeft Tadzher daarmee gelijk.