Hoge Raad 2 juni 2017: adviesrecht van de ondernemingsraad DA bij faillissement?

19-06-2017
Joris Boddaert

Curator dient wél advies te vragen indien hij handelingen verricht in het kader van een doorstart die advies-plichtig zijn onder de wet op de ondernemingsraden (WOR).

Curator dient wél advies te vragen indien hij handelingen verricht in het kader van een doorstart die advies-plichtig zijn onder de wet op de ondernemingsraden (WOR). Maar bij handelingen van de curator die zijn gericht op liquidatie van het (ondernemings)vermogen moeten de rechten van de ondernemingsraad wijken.

Het belang van de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde onderneming bij een voortvarende en voor de boedel zo voordelig mogelijke afwikkeling prevaleert boven het belang van de ondernemingsraad om haar adviesrecht ex. art 25 WOR uit te oefenen.

De Hoge Raad casseert de eerdere uitspraak van de ondernemingskamer en verwijst terug (lees meer).