Hof van Justitie laat zich positief uit over de pre-pack

28-04-2022
Ruben Mets

Een mogelijke game-changer voor de reorganisatiepraktijk als de wetgever het wetsvoorstel om de pre-pack juridische basis te geven tóch weer van stal haalt.

De pre-pack biedt mogelijkheden om de voortzetting van de onderneming al voor het faillissement door een beoogd curator te laten voorbereiden zodat in faillissement voortvarend (vaak zonder het stilvallen van de onderneming) kan worden voortgezet. Kort na faillissement worden vervolgens de activa van faillissement verkocht, waarna de koper de activiteiten van failliet overneemt. Op deze wijze kan waardeverlies worden voorkomen en levert deze werkwijze een hogere verkoopprijs én daarmee een grote boedel voor de schuldeisers van de failliet op.

De pre pack was door het Smallsteps arrest enkele jaren lastig om uit te voeren. In dat arrest was overwogen dat ook voor een pre pack te gelden had dat werknemersrechten in de pre-pack naar de koper overgingen en de overgang zelf geen reden was om arbeidsovereenkomsten te mogen beëindigen. Omdat krimp van het personeelsbestand in geval van reorganisatie cruciaal is, liep de pre-pack in de praktijk vast.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft daarentegen bij prejudiciële beslissing van 28 april 2022 bepaald dat deze pre pack praktijk weer doorgang kan gaan vinden mits:

  1. deze wettelijk wordt vastgelegd;
  2. gericht is op de liquidatie van het vermogen van schuldenaar beoogt en ertoe mag strekken om in faillissementen liquidatie van de draaiende onderneming te vergemakkelijken, dan wel een hogere opbrengst te genereren;
  3. plaatsvindt onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie, de zogenoemde beoogd curator en de beoogd rechter-commissaris.

Kortom: Hoog tijd om het wetsvoorstel WCO1 weer prioriteit te geven!