Groter risico bestuurders: publicatietermijn voor de jaarrekening verkort

30-11-2015
Mark-Hendrik de Vries

Een bestuurder van een B.V. of N.V. loopt verschillende aansprakelijkheidsrisico’s. In de praktijk ervaren bestuurders de persoonlijke aansprakelijkheid in geval van faillissement als de meest bedreigende.

In een faillissement onderzoekt de curator namelijk nauwgezet het handelen van de bestuurders. Als sprake is van ‘kennelijk onbehoorlijke taakvervulling’, dan zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden in het faillissement. Een ingrijpende consequentie.

Eén van de omstandigheden die tot aansprakelijkheid leidt is het te laat deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. De wet bepaalt dat in dat geval wordt vermoed dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Tot 1 november 2015 bedroeg de termijn voor deponering 13 maanden na het einde van het boekjaar. Sinds 1 november 2015 bedraagt de deponeringstermijn echter 12 maanden.

Dit betekent dat voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016 de jaarrekening binnen 12 maanden (in plaats van 13 maanden) na het einde van het boekjaar moet zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ter illustratie: de jaarrekening van boekjaar 2016 dient uiterlijk op 31 december 2017 te zijn gedeponeerd.

Zie ook de bijdrage van Mark-Hendrik de Vries over schikkingen tussen bestuurders en curatoren.