Gevolg surseance Intertoys voor franchisenemers

12-02-2019
Joris Boddaert

Zonder twijfel zal de surseance van betaling van Intertoys die vandaag is verleend grote gevolgen hebben voor de franchisenemers van de Intertoys-formule.

Vaak is het verlenen van surseance van betaling een eerste stap naar het uitspreken van een faillissement.

Belangrijk is om te realiseren dat een overeenkomst – zoals een franchiseovereenkomst – bij surseance van betaling of faillissement niet automatisch eindigt. In beginsel loopt de franchiseovereenkomst gewoon door. Vaak kent de franchiseovereenkomst wel een beëindigingsbepaling in geval van surseance van betaling en/of faillissement. De franchisenemer kan een failliete franchisegever evenwel niet meer dwingen tot nakoming van de franchiseovereenkomst, anders dan door rechtelijke tussenkomst. Andersom kan een failliete franchisegever een franchisenemer wel nakoming van de franchiseovereenkomst verlangen.

Vanaf het uitspreken van het faillissement kan de franchisegever niet meer vrijelijk over zijn vermogensbestanddelen beschikken. De kans is dan ook groot dat de franchisegever niet meer aan zijn bevoorradingsverplichting kan voldoen of dat een curator voor bevoorrading betaling vooraf eist. Dit kan voor de bedrijfsvoering van een franchisenemer zeer problematisch zijn. Ook kunnen er voor de franchisenemer problemen ontstaan indien zij goederen van de franchisegever via consignatie verkoopt.

Mocht u franchisenemer zijn van Intertoys, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het is verstandig u goed te laten adviseren over uw juridische positie.

Zie ook het vorige artikel…