Geen rechtsmiddel tegen oproeping faillissementsverhoor

18-09-2017
Joris Boddaert

Indien een gefailleerde, saniet of bestuurder van gefailleerde op basis van art. 105 Fw. wordt opgeroepen voor een faillissementsverhoor, dan heeft die oproeping niet te gelden als een beschikking in de zin van art. 67 Fw. De oproeping is daarom niet vatbaar voor hoger beroep of cassatie.

Indien een gefailleerde, saniet of bestuurder van gefailleerde op basis van art. 105 Fw. wordt opgeroepen voor een faillissementsverhoor, dan heeft die oproeping niet te gelden als een beschikking in de zin van art. 67 Fw. De oproeping is daarom niet vatbaar voor hoger beroep of cassatie.

Vandaag wees de Hoge Raad een arrest (81 RO) waarbij hij het advies van AG Timmerman volgde. Timmerman verwijst naar een eerder arrest van de Hoge Raad waarin hij had geoordeeld dat beslissingen van de rechter-commissaris die enkel worden opgenomen ter verzekering van de geregelde loop van het getuigenverhoor (art. 66 Fw), zoals dagbepalingen, oproepingen en maatregelen ter bevordering van een ordelijk verloop van het verhoor, niet dienen te worden aangemerkt als beschikkingen (in de zin van art. 67 Fw.). De AG concludeert dat een faillissementsverhoor naar zijn aard gelijk is aan een getuigenverhoor en daarmee ook niet als beschikking is te kenschetsen.

Lees meer…