Faillissement Modehuis McGregor

02-07-2016
Mark-Hendrik de Vries

Op 28 juni 2016 zijn de faillissementen uitgesproken van elf van de vijftig bedrijfsonderdelen van modehuis McGregor. McGregor heeft 150 eigen winkels, waarvan ongeveer 80 in de Benelux. Daarnaast biedt zij eigen kleding aan in tweehonderd shop-in-shops en 3000 andere winkels.

De omzet van de McGregor groep bedraagt jaarlijks ongeveer 235 miljoen Euro. Het bedrijf bestaat sinds 1993. Bekende merken zijn McGregor, Gaastra, Adam Brandstore en ETP.

Het concern biedt werkgelegenheid aan twaalfhonderd werknemers. Daarvan werken vierhonderd in het buitenland. Uitsluitend Nederlandse onderdelen zijn nu gefailleerd. Vermoedelijk gaat het om honderden banen. ETP, een onderdeel van McGregor dat specialistische kleding levert, valt niet onder het faillissement.

De curatoren houden de winkels en webshops geopend. Zij onderzoeken de mogelijkheden tot verkoop. Men verwacht dat daarover binnen twee weken duidelijkheid zal komen. Er zou serieuze belangstelling zijn van verschillende partijen uit binnen- en buitenland, waaronder van investeerders en andere textielbedrijven. In december 2015 was het concern na veel moeizame jaren weer schuldenvrij. Vermoedelijk heeft de toename van online verkoop geleid tot een dalende omzet in de winkels.

De voormalig bestuurder Jeroen Schothorst liet recentelijk weten dat hij en zijn medeaandeelhouders niet de gevraagde of benodigde financiering konden opbrengen voor het plan van de nieuwe directie om de toekomst van de onderneming veilig te stellen. Op 10 juni 2016 werd aan moederbedrijf McGregor Fashion Group en dochterbedrijf Adam Brandstore surseance van betaling verleend. Recentelijk werd ook surseance verleend aan de andere dochterbedrijven die nu zijn gefailleerd.