Faillissement Imtech

18-08-2015
Mark-Hendrik de Vries

Op 13 augustus jl. verklaarde rechtbank Rotterdam Royal Imtech N.V. failliet. Royal Imtech N.V. staat aan het hoofd van een internationale groep van bedrijven die technische diensten verleent op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouw.

Bekende projecten in Nederland zijn de Noord-Zuidlijn in Amsterdam (trappen en liften), het gerechtsgebouw in Breda, de ondertunneling van de A2 in Maastricht en de bouw van een nieuwe grote gevangenis in Zaandam.

Imtech is een grote speler. In het boekjaar 2014 behaalde zij een omzet van € 3,9 miljard en had zij 22.000 werknemers in dienst. Haar resultaten stonden echter al jaren onder druk. De laatste jaren toonden forse verliezen: € 226 mio (2012), € 696 mio (2013) en € 559 mio (2014). De omzet in die jaren daalde van € 5,4 miljard in 2012 naar € 3,9 miljard in 2014. Niet alleen de resultaten stonden onder druk. De laatste jaren kwam Imtech regelmatig negatief in beeld door boekhoudfraude bij projecten in Duitsland, Zwitserland en Polen, reorganisaties, misleiding van beleggers en een schikking tussen Imtech en haar beleggers.

De problemen in Duitsland leidden op 6 augustus jl. tot het faillissement van Imtech Duitsland. Door het omvallen van deze dochter verloor Imtech aanzienlijke inkomsten. Het gebrek aan liquiditeit van Imtech leidde tot een acute geldbehoefte van € 75 mio. Intensieve onderhandelingen van Imtech met een consortium van 30 financiers over een aanvullend krediet van die omvang hadden geen resultaat. Na de weigering van de financiers richtten de gesprekken zich op pogingen om Imtech als een geheel na faillissement te behouden. De rechtbank Rotterdam benoemde in het diepste geheim stille bewindvoerders. Zij hadden als taak om een koper te zoeken waarmee vóór het faillissement een verkoop van Imtech kon worden voorbereid die na faillissement zou worden geformaliseerd, een zogeheten pre-pack. Als snel werd echter duidelijk dat kopers ontbraken. Op 11 augustus jl. volgde dan ook de surseance van betaling van Imtech en twee dagen later haar faillissement.

Onmiddellijk na de faillietverklaring hebben de curatoren de divisies Imtech Marine en Imtech Nordic verkocht. De financiers hebben daartoe een nieuwe besloten vennootschap opgericht. Imtech Nordic zal tijdelijk onderdeel blijven van de nieuw opgerichte entiteit. Imtech Marine zal worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren PON Holdings en Parcom Capital. De verkoop heeft geleid tot werkkapitaal voor deze twee Imtech divisies. Daarmee is de continuïteit en werkgelegenheid van die divisies gewaarborgd (7.300 Imtech medewerkers, waarvan 1.300 in Nederland). Veel dochtervennootschappen van Imtech zijn niet failliet. Die werkmaatschappijen verkeerden na de faillietverklaring van Imtech aanvankelijk in acute geldnood. De banken waren niet bereid om de curatoren een boedelkrediet (= een tijdelijk krediet) te verschaffen. De Imtech curatoren spraken daarover eind vorige week hun woede uit in de media. Inmiddels is alsnog krediet verschaft. Dit is echter eindig, zodat het verkoopproces van de resterende onderdelen van Imtech een race tegen de klok is.

Bij de verkoop werken de curatoren van Imtech van groot naar klein: eerst de grote Imtech onderdelen verkopen en daarna de kleinere. Voor kopers zijn uitsluitend de winstgevende onderdelen van Imtech interessant. Verliesgevende projecten zullen achterblijven. De opdrachtgevers van die projecten zullen worden geconfronteerd met niet afgemaakte projecten met alle schade van dien.

De curatoren van Imtech zullen naar verwachting aanzienlijke verkoopopbrengsten realiseren. Die opbrengsten zullen echter onvoldoende zijn om alle schulden volledig te kunnen voldoen. Dit betekent dat leveranciers en onderaannemers van Imtech zullen blijven zitten met onverhaalbare vorderingen. De continuïteit van een aantal van deze leveranciers en onderaannemers van Imtech zal dan ook onder druk komen te staan. Na de recente lange recessie en vóór het inzetten van een echte opleving van de economie geen gunstig uitgangspunt voor die bedrijven.

Uw onderneming kan worden geconfronteerd met vragen rond het faillissement van Imtech. Davids Advocaten, specialist op het gebied van faillissement en surseance, staat u daarin graag bij.