Er was eens een franchisenemer uit Lisse…

27-02-2017
Joris Boddaert

Bart Smit en Intertoys – beiden zelfstandige dochtervennootschappen van Blokker – hebben halverwege 2016 medegedeeld dat zij gefaseerd verder gaan onder de merknaam Intertoys.

Alle Bart Smit winkels en Toys XL’s zullen worden omgebouwd tot Intertoys. Klaarblijkelijk is de speelgoedmarkt verzadigd en wil Blokker dat de vennootschappen gezamenlijk optrekken tegen de internetverkoop. Intertoys is evenwel óók franchisegever en in 22 franchisegebieden zullen franchisenemers door het besluit worden benadeeld.

Een franchisenemer uit Lisse had zich in 2015 voor een kleine EUR 180.000 ingekocht in de franchiseformule van Intertoys. Met het besluit zag hij zijn investering in rook opgaan en in kort geding heeft hij een verbod gevraagd tot ombouwen van de Bart Smit in zijn buurt tot Intertoys. Hij deed dit met een beroep op het exclusiviteitsbeding zoals neergelegd in de franchiseovereenkomst. De voorzieningenrechter gaat mee in het argument van de franchisenemer en stelt dat het onthouden van toestemming tot het ombouwen van de Bart Smit in het onderhavige geval naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is of misbruik van recht oplevert.

Zonder twijfel zal dit niet het laatste zijn wat wij horen over het ombouwen van de speelgoedwinkels.

Lees meer…