EnergieFlex failliet – Storneren van automatische incasso?

27-10-2018
Joris Boddaert

Klanten van EnergieFlex hebben inmiddels bericht gekregen over de surseance van betaling en vervolgens over het faillissement van hun energieleverancier.

Op 15 oktober jl. was de leveringsvergunning van EnergieFlex al ingetrokken door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM heeft een “vensterperiode” afgekondigd, waarin klanten niet kunnen overstappen. Vanaf 1 november 2018 kan dat wel, met een opzegtermijn van één maand.

Het wrange voor klanten is dat zij de “goedkope” zomermaanden net hebben gehad en de “dure” wintermaanden voor de deur staan. Het voorschotbedrag is evenwel gebaseerd op het verbruik over het hele jaar. De kans is dus groot dat klanten te veel hebben betaald en nog wat te vorderen hebben van EnergieFlex. Deze vordering kunnen zij – na het beëindigen van het contract – indienen bij de curator. De kans is (doorgaans) klein dat zo’n vordering nog wordt betaald. Voor consumenten met een automatische incasso is er nog een uitweg. Tot 56 dagen na het uitvoeren van de automatisch incasso, kan worden gestorneerd. De geïncasseerde bedragen zullen dan binnen enkele dagen op de rekening van de klant staan.

Gevolg is wel dat een consument – op een later moment – alsnog wordt geconfronteerd met de incasso van de gestorneerde maandtermijnen. Op dat moment kan de consument zijn schuld evenwel (deels) verrekenen met de bedragen die hij nog van EnergieFlex krijgt. Bijvoorbeeld vanwege te veel betaald voorschot. Of er dan nog een nabetaling moet worden verricht door de klant, dat zal voor iedereen anders zijn. Zorg dat je daarom een buffer aanhoudt als je storneert.