Curator kan overboeking na datum faillissement terugvorderen

16-03-2015
Nils Reerink

De Hoge Raad komt in zijn arrest van 13 maart 2015 met een aangepaste regel met betrekking tot bancaire betalingen door gefailleerde ná de datum van faillietverklaring.

Dergelijke betalingen kunnen – in toekomstige faillissementen – steeds door de curator van de ontvanger (schuldeiser) worden teruggevorderd indien de rekening van de ontvanger (schuldeiser) ná de datum van het faillissement is gecrediteerd.

Lees meer…