Portret Mary Bersoum - Davids Advocaten

Mary Barsoum

Advocaat

Specialisaties

  • Insolventierecht
  • Financiering & Zekerheden
  • Debt Recovery
  • Commerciële contracten
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Corporate litigation
  • Herstructureringen
  • Ondernemingsrecht

Over Mary

Mary is sinds 2018 als advocaat werkzaam en adviseert en procedeert op het gebied van het insolventierecht en het ondernemingsrecht. Mary wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen en ondersteunt kantoorgenoten in faillissementsdossiers – en surseances van betaling. Daarnaast is zij werkzaam op het gebied van het algemeen ondernemingsrecht.

Mary studeerde Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden (2018) en de Vrije Universiteit Amsterdam (Corporate Law: Law, Markets and Behaviour) (2016).

In 2021 heeft Mary de CPO-opleiding Insolventierecht voor Curatoren met goed gevolg afgerond. Mary is voorzitter van de Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA) en lid van de Vereniging Jonge Balie.

Rechtsgebiedenregister (art. 35 b lid 1 Regeling op de Advocatuur)
Mary Barsoum heeft in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht de advocaat om ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.