Portret Mark-Hendrik de Vries- Davids Advocaten

Mark-Hendrik de Vries

Partner

Specialisaties

  • Herstructureringen
  • (Bestuurders)aansprakelijkheid
  • Corporate en commercial litigation
  • Beslag- en executierecht

Over Mark-Hendrik

Mark-Hendrik werkt sinds 2000 in de proces-, herstructurerings- en insolventiepraktijk. Hij heeft ruime ervaring met het bijstaan van ondernemingen in financiële moeilijkheden en het vertegenwoordigen van bestuurders bij aansprakelijkheden. Ook adviseert hij aandeelhouders, werknemers, financiers, leveranciers en afnemers. Als curator/bewindvoerder heeft Mark-Hendrik meer dan honderdvijftig faillissementen en surseances begeleid. Hierdoor kan hij ondernemingen in (de voorfase van) faillissement, surseance, doorstarts en WHOA- trajecten optimaal bijstaan. Mark-Hendrik werkte achtereenvolgens bij (Trenité) Van Doorne (tot 2006) en AKD (tot 2011) te Amsterdam.

Mark-Hendrik studeerde Nederlands recht (richting privaatrecht met de aantekening advocatuur) aan de Rijksuniversiteit Groningen (2000).

Mark-Hendrik is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Hij heeft de Grotius/INSOLAD Opleiding Insolventierecht, de specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten aan de Erasmus Universiteit en de Postacademische Leergang Insolventierecht aan de Vrije Universiteit met succes afgerond. Hij is tevens lid van de internationale specialistenvereniging voor insolventierecht INSOL Europe. Verder is hij lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).

Rechtsgebiedenregister (art. 35 b lid 1 Regeling op de Advocatuur)
Mark-Hendrik de Vries heeft in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht de advocaat om ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.