Portret Maarten Bout- Davids Advocaten

Maarten Bout

Advocaat

Specialisaties

  • Insolventierecht
  • Ondernemingsrecht
  • Corporate litigation
  • Commerciële contracten
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Herstructureringen

Over Maarten

Maarten Bout is sinds februari 2019 werkzaam bij Davids Advocaten. Hij is voornamelijk actief op het gebied van insolventie- en ondernemingsrecht. Maarten wordt regelmatig door de rechtbank Amsterdam benoemd tot curator in faillissementen en hij ondersteunt kantoorgenoten bij de afwikkeling van faillissementen en surseances.

Aan de Universiteit Leiden heeft Maarten de bachelor Rechtsgeleerdheid en de Master Ondernemingsrecht (2018) behaald. Daarnaast heeft Maarten in 2023 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen de CPO-opleiding Insolventierecht voor Curatoren met succes afgerond.

Maarten is lid van de Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA).

Rechtsgebiedenregister (art. 35 b lid 1 Regeling op de Advocatuur)
Maarten Bout heeft in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht de advocaat om ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.