Portret Laurie van Leeuwen - Davids Advocaten

Laurie van Leeuwen

Partner

Specialisaties

  • Financiering & Zekerheden
  • Herstructureringen
  • Commerciële contracten
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Corporate litigation
  • WHOA-trajecten

Over Laurie

Laurie is sinds 2015 als advocaat aan Davids Advocaten verbonden. Zij adviseert en procedeert op het gebied van het insolventierecht en ondernemingsrecht. Laurie richt zich op het bijstaan van ondernemingen in financiële en juridische probleemsituaties. Zo begeleidt Laurie ondernemingen bij reorganisaties, doorstarts en in (de voorfase) van surseance en faillissement. Ook adviseert zij aandeelhouders, werknemers, financiers, leveranciers en afnemers van ondernemingen in financiële moeilijkheden. Binnen haar vakgebied specialiseert Laurie zich in bestuurdersaansprakelijkheid.

De afgelopen jaren is Laurie als curator bij meer dan 50 faillissementen betrokken geweest. Haar ruime ervaring in de insolventiepraktijk blijkt bij het begeleiden van reorganisaties van toegevoegde waarde te zijn. Laurie is beschikbaar om op te treden als Herstructureringsdeskundige of als Observator in WHOA-trajecten.

Laurie studeerde Rechtsgeleerdheid (Privaatrecht) aan de Universiteit van Amsterdam. In 2020-2021 heeft zij de postacademische specialisatieopleiding INSOLAD insolventierecht gevolgd, die zij cum laude afrondde. In 2022 heeft zij de specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten met succes afgerond. Laurie is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en INSOL Europe.

Rechtsgebiedenregister (art. 35 b lid 1 Regeling op de Advocatuur)
Laurie van Leeuwen heeft in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht de advocaat om ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.