Portret Jan Davids - Davids Advocaten

Jan Davids

Partner

Specialisaties

  • Financiering & Zekerheden
  • Herstructureringen
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Commerciële contracten
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Corporate litigation
  • WHOA -trajecten

Over Jan

Jan Davids (partner) is oprichter van Davids Advocaten en sinds 1995 werkzaam als jurist. In eerste instantie werkte Jan als bedrijfsjurist bij PWC Legal Services, daarna als advocaat bij Landwell Advocaten en Van Doorne. In die jaren heeft hij grondige kennis en ervaring opgedaan op het gebied van insolventieadvies, procedures en ondernemingsrecht. Jan treedt tevens op als curator in faillissementen.

Jan studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. (1993)

Jan is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en heeft de Grotius/INSOLAD Opleiding Insolventierecht succesvol afgerond. Tevens is hij lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD), Insol Europe en Insol International. Eind 2021 heeft Jan de Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige (Universiteit Leiden) met goed gevolg voltooid. Hij is beschikbaar om op te treden als Herstructureringsdeskundige of als Observator in WHOA-trajecten.

Rechtsgebiedenregister (art. 35 b lid 1 Regeling op de Advocatuur)
Jan Davids heeft in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht de advocaat om ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.