843A RV op basis van Equality of Arms

16-11-2014
Joris Boddaert

Toegang tot de administratie van een failliete onderneming met beroep op equality of arms. In het faillissement van de beursgenoteerde vennootschap Aino N.V. wordt 5 jaar na datum faillissement de bestuurder aansprakelijk gesteld door de curator van Aino.

De bestuurder heeft in de aanloop naar de aansprakelijkstelling diverse malen toegang gekregen tot de administratie van de vennootschap.

In het kader van zijn verdediging wenst de bestuurder in hoger beroep wederom toegang tot de administratie. De curator weigert deze toegang. De bestuurder stelt een incidentele vordering in met een beroep op art 843a Rv. Hij verzoekt daarin diverse (nauwkeurig omschreven) stukken in te zien.

De curator stelt dat de bestuurder ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om de administratie in te zien en dat er geen redelijk belang is om wederom toegang te verlenen tot deze stukken. Het Hof volgt het standpunt van de curator en de rechtbank in eerste aanleg en stelt dat er inderdaad niet voldoende belang is om deze bescheiden in te zien. Daarentegen komt het Hof de bestuurder wel tegemoet met een veel verstrekkender recht. Namelijk de onbelemmerde toegang tot de gehele administratie.

Het hof volgt daarbij de redenering van de bestuurder dat het “equality of arms” beginsel uit art. 6 EVRM met zich meebrengt dat curator hem inzage dient te geven in de volledige administratie om hem bewijsrechtelijk gezien in een met de curator vergelijkbare positie te brengen.

Lees meer…